Oczyszczanie organizmu - leczenie bólu głowy, stawów i zatok

Czym jest Ajurweda

 

Termin ayurveda można przetłumaczyć po prostu jako „wiedzę o życiu”. Słowo „ayurveda” pochodzi od dwóch sanskryckich słów: ayur – życie i veda – nauka (wiedza). Ayurveda to jednak nie tylko medycyna lecz kompletny system dotyczący tego, jak wieść zdrowe i szczęśliwe życie. System ten powstał w Południowej Azji ponad 5000 lat temu – uważany jest za najstarszy system uzdrawiania we wszechświecie, oparty na ziołach i właściwej diecie. Ayurveda nie skupia się leczeniu części ciała zaatakowanej przez chorobę, ale na istocie ludzkiej jako całości. W leczeniu chorób koncentruje się na harmonii i równowadze umysłu, ciała i duszy. Niektórzy uważają, że jest to jeszcze jeden system medycyny alternatywnej, w istocie jednak jest to jedyny istniejący system wskazujący drogę do długiego i zdrowego życia, który dopełnia współczesną  medycynę Zachodu.

Historia

Ayurveda  jest najskuteczniejszym i najpełniejszym systemem uzdrawiania. Źródła ayurvedy leżą w hinduskiej mitologii. Hinduski Bóg-Stwórca, Mahabrahma, sformułował tę naukę i przekazał ją Oświeconym. Ayurveda obejmuje wszystko, co żyje i jest podzielona na trzy, główne gałęzie wiedzy.

Hela ayurveda (Ayurveda na Sri Lance)

Sri Lanka ma swój własny system ayurvedy. Starożytni władcy i królowie sprzed ponad 3000 lat stworzyli jej teoretyczne podwaliny i stosowali ten wspaniały system uzdrawiania w praktyce. Istnieją historyczne dowody na to, że większość władców była jednocześnie wybitnymi lekarzami i chirurgami, którzy przekazywali swoją wiedzę kolejnym pokoleniom. Król Buddhaasa (398AD) był jednym z najwybitniejszych medyków i autorem księgi „Saratha sangrahaya”, z której lekarze korzystają do dzisiaj. Co więcej,  Buddhadasa dokonał udanej operacji chirurgicznej na kobrze. Na Sri Lance ciągle zobaczyć można starożytne inskrypcje naskalne, z których niezbicie wynika, iż istniał tam całościowy system medyczny i związane z nim usługi. Wyspa zdumiewa liczbą ruin pozostałych po szpitalach działających przed setkami lat, które obecnie unaoczniają nam postawę wobec zdrowia i uzdrawiania, jaka już wtedy dominowała w tym regionie.

Zagłębiając się w tę naukę łatwo zauważyć, że nie jest to tylko medycyna, lecz całościowy system oferujący zarówno zdrowie fizyczne, jak i rozwój duchowy. Uważa się, że Ayurveda powstała w Azji Południowej  ponad 5000 lat temu. Jak wspomniano już wyżej, wg indyjskiej wersji wydarzeń  Mahabrahma przekazał tę wiedzę rishim (Oświeconym). Rishi Agniveshes napisał księgę medycyny wewnętrznej i oralnej „Charaka Samhita”. Sushruta  jest autorem księgi dotyczącej chirurgii. Niektóre spośród innych ksiąg zaginęły, więc obecnie ayurveda opiera się na dwóch: „Charace” Sushruta i „Vaghabacie” Samitha.

Pięć Żywiołów

Zgodnie z ayurvedą wszystko we wszechświecie składa się z pięciu elementów – Panchamahabutas.

Są to: eter, powietrze, ogień, woda i ziemia.

Cele ayurvedy

Główne cele ayurvedy to:

 1. zapobieganie chorobom
 2. diagnozowanie i leczenie chorób
 3. wzmacnianie odzyskanego zdrowia
 4. wspomaganie systemu odpornościowego

System ayurvedyjski ma więc za zadanie krzewić zdrowie na trzech poziomach:

 • umysłowym
 • fizycznym
 • duchowym

Medycyna wg systemu ayurvedyjskiego dzieli się na osiem specjalizacji, choć postrzega chorobę jako stan braku harmonii całego organizmu.

Osiem specjalizacji medycyny ayurvedyjskiej (chikithsa):

 • Kaya chikithsa – choroby wewnętrzne
 • Bala chikithsa – pediatria
 • Graha chikithsa – psychiatria
 • Shalakya Tantra – leczenie chorób głowy i szyi
 • Shalya Tantra – chirurgia
 • Agada Tantra – toksykologia
 • Vajikarana – seksuologia
 • Rasayana – nauka o odmładzaniu

 

 

ayurveda3a

 

 

Podstawa ayurvedy – trzy dosze i panchakarma

Zgodnie z ayurvedą świat składa się z pięciu podstawowych elementów – Panchamahabhutas

 1. Apo – woda
 2. Thejo – ogień

III. Vayo – powietrze

 1. Patavi – ziemia
 2. Akasa – eter

Vatha – transmisja energii

Pitha – metabolizm – wytwarzanie wewnętrznego ciepła

Kapha – śluz

Według medycyny ayurvedyjskiej te trzy bio-energie (vatha, pitta, kapha) regulują wszystkie umysłowe, duchowe i fizyczne procesy. Wszystkie żywe istoty są zdeterminowane przez te trzy dosze – cechy charakterystyczne każdej jednostki, jej siła i podatność na choroby zależą od proporcji w jakich te trzy dosze występują w organizmie.

Vata – ruch

Jako połączenie powietrza i eteru vatha symbolizuje ruch w ciele, odpowiada zatem za cyrkulację krwi, przenoszenie płynów ustrojowych, wydalanie itd. Vatha wpływa także na serce i układ krążenia, układ oddechowy i trawienny. Odpowiada za generację impulsów nerwowych z mózgu do ciała oraz funkcje nerwów i mózgu, kontrolując w ten sposób świadomość wszystkich istot żywych. Według Wed vatha dominuje nad pozostałymi dwiema doszami. Ludzie, którzy źle znoszą stres mogą mieć zaburzoną równowagę doszy vatha. Ci, w których organizmach dominuje vatha są na ogół komunikatywni i twórczy, poruszają się i mówią szybko, mają wiele zdolności. Są spostrzegawczy, lecz nie mają dobrej pamięci.

Pitta – transformacja

Pitta – kombinacja ognia i wody – odpowiada za wytwarzanie ciepła w organizmie i trawienie. Energia ta kontroluje  metabolizm. Zgodnie z ayurvedą Pitta reguluje temperaturę ciała oraz potrzeby fizyczne: głód i pragnienie. Ponadto Pitta steruje  emocjami i pragnieniami zmysłowymi. Brak równowagi Pitta może powodować problemy skórne, zapalenia w obrębie jamy brzusznej, wybuchowość itd.

Ludzie z przewagą doszy pitta  zwykle mają sprawny metabolizm, dużo jedzą i piją, jako że dosza ta łączy w sobie ogień i wodę. Są bardzo aktywni, inteligentni i emocjonalni. Mogą wcześnie zacząć łysieć. Szybko wpadają w gniew i stają się agresywni, ze względu na silny żywioł ognia.

Kapha – trzyma wszystko razem

Kapha składa się z dwóch elementów – wody i ziemi. Odpowiada za wzrost i strukturę ciała. Kapha rządzi tkankami i substancjami, które spełniają funkcje ochronne. Przy zaburzonej równowadze kapha mogą pojawić się problemy z metabolizmem, nadwaga, apatia i depresja. Ludzie, którzy urodzili się z Kapha jako czynnikiem dominującym są zwykle silni i dobrze zbudowani, mają mocną strukturę kostną, długi, zdrowy sen i dużą witalność. Są hojni, lojalni i wybaczający.

Typ konstytucyjny – prakriti

Jedną z najważniejszych koncepcji ayurvedy jest prakriti – pierwotna natura. Można ją także zdefiniować jako typ konstytucyjny. Każda żywa istota, włączają w to zwierzęta, jest unikalna i ma własny, indywidualny wzór trzech dosz. Ich proporcje w momencie poczęcia tworzą naszą indywidualność – równowaga tych trzech sił determinuje zdrowie danej osoby. Każda istota jest jedyna w swoim rodzaju, pozostając jednak integralną częścią wszechświata, w którym się urodziliśmy. Odkrycie prakriti prowadzi do zrozumienia cech (unikalności), co pozwala nam najlepiej dbać o siebie a także rozwijać nasze naturalne piękno i zdrowie.

Tak właśnie ayurveda postrzega ciało – wszystkie żywe istoty powstają w wyniku działania  tych trzech życiodajnych sił, znanych jako dosze – vatha, pitta i kapha. Uważane są za nieodłączną inteligencję organizmu, która zapoczątkowuje, zarządza i podtrzymuje wszystkie funkcje ciała, jego wygląd zewnętrzny, metabolizm, reakcje na otoczenie, a także myśli i emocje.

Na przykład: dosza kapha sprawia, że ślinimy się na widok i zapach jedzenia kiedy jesteśmy głodni. Vatha umożliwia nam połykanie pożywienia i w końcu pitta odpowiada za proces trawienia. Widać wyraźnie, jak istotna jest równowaga trzech dosz w organizmie dla jego prawidłowego funkcjonowania. Zaburzenie tej równowagi wywołuje problemy na poziomie fizycznym, umysłowym i duchowym.

Fundamentalnym celem ayurvedy jest więc przywrócenie  równowagi i harmonii całemu organizmowi – dosza – dhahu, mala i agni.

Podstawy ayurvedy oraz jej różne metody i zastosowania

Ayurveda (nauka o życiu)

 1. zachowywać zdrowie
 2. leczyć choroby
 3. utrzymywać przywrócone zdrowie
 4. wzmacniać układ odpornościowy
 5. zapobiegać chorobom

Ayurveda dla:

Ludzi (Nara ayurveda)

Zwierząt (Satva Ay.)

Roślin (Vruiksha Ay.)

 

ayurveda4a

 

Głównym celem ayurvedy jest pomoc w zachowaniu umysłowej, fizycznej i duchowej równowagi w organizmie.

W ramach medycyny ayurvedyjskiej istnieje osiem specjalizacji (chikithsa).

Hela (ayurveda ze Sri Lanki) ma swój własny system leczenia i model odżywiania, praktykowany od ponad 3000 lat: w myśl tej gałęzi ayurvedy codzienna dieta jest czynnikiem decydującym o zdrowym i długim życiu.

Innym ważnym systemem medycznym w ramach ayurvedy jest panchakarma.

ayurveda5

System Panchakarma

Neutralizacja lub detoksykacja:

Neutralizacja i usuwanie z organizmu szkodliwych skutków toksyn itd. oraz zanieczyszczeń.

Oczyszczanie:

Usuwanie wpływu Vatha, Kapha poprzez stosowanie odpowiednich procedur pancha karma.

Kontrola wagi:

Kontrola wagi za pomocą preparatów ziołowych i odpowiednio dobranej diety.

Wzmacnianie odporności na choroby:

Poprawa funkcjonowania układu odpornościowego przez stosowanie odpowiednich środków.

Yoga/ medytacja:

Konkretna Yoga i Bhawana (medytacja)

Pancha Karma

Poorva Karma Pradhana Karma Paschata Karma

Ayurveda nie jest medycyną alternatywną. Jest bardzo skutecznym sposobem na to, by żyć zdrowo i długo. Może nawet uzupełniać współczesną medycynę akademicką w przypadkach, w których całkowite wyleczenie nie jest możliwe – pomaga wówczas kontrolować i redukować objawy.

 

Pożywienie:

Słodkie/ kwaśne/ słone/ gorzkie/ ostre/ ściągające

Księgi ayurvedyjskie wymieniają więcej smaków, a także charakterystyczne właściwości pokarmów, w tym:

Guna (właściwość)

Virya (potencja)

Prabha (cecha)

Vipaka (efekty trawienia)

 

Co można osiągnąć poprzez ayurvedę

Ayurveda obejmuje różne systemy medyczne. Pozwalają one redukować dolegliwości w krótkim okresie czasu – jednym z tych systemów, często wykorzystywanym, jest Panchakarma, skuteczna w łagodzeniu nawet chronicznych objawów chorobowych. Znane są zdumiewające przypadki leczenia chorób uważanych za trudne do wyleczenia przez konwencjonalną medycynę zachodnią. Tajemnica tych sukcesów ayurvedy kryje się w przykładaniu większej uwagi do tła psychologicznego i dociera do głębszych przyczyn choroby. Pancha Karma nie tylko łagodzi objawy chorób ale poprawia też ogólny stan zdrowia.

O zdrowiu i chorobie

Według ayurvedy  zdrowie to stan równowagi trzech dosz (bio-energii) w organizmie. Jeśli żyjemy  zgodnie z prawami natury, nie naruszając ich, równowaga ta może być zachowana. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach równowaga natury została zachwiana – być może w rezultacie działań podejmowanych przez rodzaj ludzki. Żywe istoty napotykają wiele przeciwności: zmiany klimatu, niesprzyjające warunki pogodowe, zanieczyszczenia powietrza i wody, itd., które wpływają na jedną lub więcej dosz i zmieniają ich proporcje w organizmie. W rezultacie utraty równowagi trzech dosz rozwijają się choroby.

Ayurveda traktuje nawet drobne zmiany modeli i systemów jako początek choroby. Prostym przykładem może być utrata apetytu, wzdęcia itp. Ludzki organizm został stworzony w taki sposób, by przez krótki czas stawiać zmianom opór i działać tak, by odzyskać utraconą równowagę dosz.

Kiedy ten mechanizm samoregulacji zawodzi, pojawiają się zaburzenia, uznawane za chorobę.

Odzyskiwanie zdrowia

Ayurveda definiuje zdrowie jako:

 • równowagę bio-energetyczną
 • równowagę funkcji trawiennych i metabolizmu
 • regularne wypróżnianie
 • dobre funkcjonowanie pięciu zmysłów
 • spełnione, szczęśliwe życie

Panchakarma

Pancha Karma  – termin ten wywodzi się z sanskrytu i oznacza pięć działań. Terapia ta uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych i jest często stosowana. Za pomocą różnych metod produkty uboczne metabolizmu, niestrawione resztki pokarmu, nazywane w ayurvedzie mala i toksyny pochodzące ze środowiska (ama) są usuwane z organizmu i zarazem dokonuje się duchowe oczyszczenie. Dzięki tym zabiegom organizm odzyskuje swą pierwotną równowagę. Dochodzi także do ustabilizowania układu odpornościowego, co reaktywuje zdolność samouzdrawiania. Leczenie przeprowadzane jest w sposób, który oczyszcza nie tylko fizycznie, ale też duchowo. Jednym zdaniem można powiedzieć, że Pancha Karma to uzdrawianie, zapobieganie i odmładzanie całego organizmu.

Czy chcecie do nas przyjść? Czy chcecie dowiedzieć się, jakie zabiegi oferuje Isivara Veda Medura? Czy chcecie poznać bliżej, czym jest ayurveda? I w czym auyrveda może Wam pomóc?

Panchakarma

Całościowy system uzdrawiania Ayurveda Nasya karma (zabiegi w obrębie nosa)

Vasti Karma, Sirodhara, Sirovasti, Choorna pinda sweeda, Abyanga (masaż całego ciała z wykorzystaniem oleju), masaż głowy, nóg, pleców, stóp, masaż z wykorzystaniem sproszkowanych ziół, kąpiel parowa, kąpiel ziołowa, Sharvanga Dahara, Kato Vasti, Urovasti, Nethravasti

Oferujemy tradycyjne zabiegi ayurvedyjskie w leczeniu różnych chorób, uzupełniające medycynę akademicką. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące dbania o zdrowie, odnowy biologicznej oraz indywidualnej diety. Ayurveda pomaga także chronić się przed chorobami chronicznymi oraz fizycznymi i psychicznymi skutkami stresu. Nasi specjaliści opracowują także dietę dobraną indywidualnie.

Dlaczego medycyna tradycyjna jest ważna?

Dlaczego starożytna tradycyjna medycyna jest bardziej skuteczna?

Spór między zwolennikami nowoczesnej akademickiej medycyny i tymi, którzy opowiadają się za tzw. medycyną alternatywną staje się obecnie coraz gorętszy. Poniższy tekst dotyczy tradycyjnej medycyny ayurvedyjskiej w tym właśnie kontekście.

System uzdrawiania znany jako ayurveda został stworzony przez Hindusów  w starożytnych Indiach, a następnie rozprzestrzenił się na terenie całej Azji Południowej, w tym także na Sri Lance. Obecnie ta wspaniała wiedza jest znana również w świecie Zachodu. Proces jej rozpowszechniania nabrał tempa mniej więcej w połowie XX wieku – od tego czasu ayurveda została oficjalnie uznana w większości krajów azjatyckich. Teraz ten niezwykły system przyciąga coraz większą uwagę i zajmuje coraz więcej miejsca w świecie medycyny wielu krajów, włączając w to Sri Lankę.

Przepracowanie? Wyczerpanie?

W takim przypadku całe ciało potrzebuje zastrzyku energii. Zapraszamy do nas na zabiegi ayurvedyjskie, a przedtem do zapoznania się z naszym programem zamieszczonym na tej stronie. Isivara Veda Medura – czysty system Sinhala Ayurveda, o gwarantowanej skuteczności.

Najpierw warto przez chwilę zastanowić się nad swoimi dokonaniami w ostatnich latach, zrealizowanymi planami, sukcesami itd. Poczuć dumę z osiągnięć zawodowych i finansowych, ale pomyśleć też o swoich  obowiązkach, nadgodzinach, problemach, odpowiedzialności… Wszystko to odbija się na ciele, umyśle i duszy. Z pewnością kiedy o tym myślicie pojawia się pragnienie odpoczynku, który pozwoli pozbyć się skutków stresu. A bez wątpienia najlepszym na to sposobem jest właśnie ayurveda.

Podstawą ayurvedy jest starożytna wiedza o tym, jak prowadzić lepsze życie.  „Ayu” to życie, „veda” to sposób. A więc ayurveda to sposób na życie, wiedza o życiu. W systemie tym wykorzystuje zioła i oleje, które uzdrawiają i odnawiają cały organizm. Na Sri Lance rozwinięto własny system ayurvedyjski, stosowany w leczeniu wielu dolegliwości. Zgodnie z nauką ayurvedy zmieniając tryb życia i nawyki żywieniowe można osiągnąć równowagę i wewnętrzną harmonię ciała i umysłu. Ayurveda wzmocni cały organizm, pozwalając lepiej radzić sobie z trudami codziennego życia i nie dopuszczając do powstawania negatywnych skutków różnego rodzaju stresu.

System terapeutycznych masaży odpowie na wiele Waszych potrzeb i pozwoli Wam znowu poczuć się sobą.

Korzyści zdrowotne z regularnego masażu ayurvedyjskiego to:

 • spadek poziomu stresu
 • wzmocnienie układu odpornościowego
 • dłuższy, zdrowszy sen
 • spadek napięcia mięśniowego
 • poprawa krążenia krwi
 • lepsze samopoczucie

Techniki masażu stosowane w Isivara Veda Medura i lankijska akupresura naczyń limfatycznych przynoszą ulgę w bólu, ogólne odprężenie, zwiększoną elastyczność ciała i wiele innych korzyści.

Skontaktujcie się z nami już dziś, by móc szybko zacząć się cieszyć  zdrowiem. Terapeutyczny masaż ze Sri Lanki dostępny jest także w Polsce!

Pomaga, między innymi, w przypadku:

 • bólów różnego pochodzenia
 • ograniczonej lub utrudnionej ruchomości
 • urazów sportowych
 • reumatyzmu i artretyzmu
 • nadciśnienia tętniczego
 • depresji
 • drętwienia

Służymy radą i pomocą w problemach zdrowotnych różnego rodzaju. System ayurvedyjski, stosowany przez doświadczonego  specjalistę w tej naturalnej metodzie uzdrawiania,  przynosi szybką ulgę i niewiarygodne korzyści, takie jak:

 • podniesienie ogólnego poziomu energii życiowej
 • spadek stresu
 • znaczna poprawa równowagi ciała
 • zdrowszy sen
 • podniesienie odporności organizmu
 • lepsza regeneracja tkanek
 • poprawa apetytu

Krótko mówiąc, holistyczny system ayurvedyjski skutecznie odmieni Wasze życie.

Isivara Veda Medura

Isivara Veda Medura to lankijska klinika akupresury, o ponad 15-letnim doświadczeniu i nieskazitelnej reputacji, która oferuje szybką ulgę w wielu dolegliwościach. Zapewniamy, że sesje terapeutyczne będą także przyjemne i relaksujące.

Zabiegi akupresury działają na najgłębszym poziomie, docierając do źródeł problemów i przywracając równowagę wszystkich układów w organizmie – właśnie dlatego stosowane są w terapii tak wielu różnych zaburzeń i chorób.

Masaż i terapia manualna są szczególnie istotne w przypadku negatywnych skutków stresu i przywracania równowagi. Inne korzyści, jakie się z nimi wiążą to:

 • poprawa krążenia
 • detoksykacja
 • poprawa metabolizmu
 • poprawa elastyczności
 • głębokie odprężenie
 • lepszy sen
 • ulga w bólu

Specjalizujemy się w leczniczym masażu głębokich tkanek, akupresurze i holistycznej terapii manualnej.

Oferta

Zabiegi upiększające

AYURVEDYJSKIE ZABIEGI UPIĘKSZAJĄCE

Ayurvedyjska terapia upiększająca obejmuje dbałość o skórę, włosy i paznokcie, a także używanie specjalnych preparatów kosmetycznych do codziennego stosowania. Wykwalifikowany ayurvedyjski specjalista w tej dziedzinie może zaproponować wiele zabiegów upiększających na twarz i całe ciało. Obecnie wykonuje się różne rodzaje takich zabiegów, przynoszących dobroczynne skutki częściom ciała poddawanych danemu zabiegowi. Współczesny specjalista w dziedzinie kosmetyki dysponuje wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii, kosmetologii itd.

Podstawowymi zabiegami terapii upiększającej są masaż twarzy i szyi oraz zabiegi na całe ciało, które obejmują oczyszczanie, kąpiele parowe, złuszczanie, nakładanie masek itp.

Zabiegi te poprawiają ogólny wygląd skóry. Wykwalifikowany specjalista będzie w stanie zalecić też zabiegi dobrane indywidualnie do stanu skóry i jej typu, w zależności od tego, czy jest sucha, tłusta czy wrażliwa.

Wszystkie zabiegi ayurvedyjskie opierają się na zasadach holistycznych, należą więc do nich praktyki z zakresu aromaterapii i refleksologii. Innym popularnym holistycznym zabiegiem z regionu Indii i Sri Lanki jest masaż głowy.

Każdy, kto chce poprawić swój wygląd powinien regularnie poddawać się tym zabiegom, dzięki którym odzyska zdrowie, naturalne piękno i promienną cerę.

Piękno zewnętrzne i wewnętrzne – rezultaty, które zakrawają na cud!

SOUNDARYAVARDHINI (terapia upiększająca)

Ayurveda wyraźnie wskazuje na powiązanie naszego piękna zewnętrznego z wewnętrznym. Żyjąc uważniej, lepiej o siebie dbając zapracujemy na promienny wygląd. Według  ayurvedy  uroda zależy od naszego ogólnego stanu zdrowia – dopiero kiedy jest on zadowalający możemy starać się upiększyć swoje ciało poprzez stosowne codzienne działania. Bardzo istotne jest właściwe rozumienie potrzeb swojego ciała oraz rozwijanie i utrwalanie dobrych nawyków.

Zgodnie z nauką ayurvedy twarz jest połączona z mózgiem. Dokładny masaż twarzy aktywuje głęboko położone ośrodki w mózgu i poprawia krążenie, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego organizmu. Masaż taki znosi także napięcie mięśni twarzy, szyi, barków i pleców, i przywraca równowagę energetyczną w całym ciele. W pełnej wersji masażu terapeuta nakłada specjalne ekstrakty ziołowe – mieszanki o specyficznych właściwościach leczniczych, zawierające także kilka kropli olejków roślinnych, dla przyjemnego zapachu.

W tej unikalnej metodzie do masażu wykorzystuje się mieszanki ziołowe przygotowywane według starożytnych receptur, które przywracają skórze elastyczność, jednocześnie odżywiając i odmładzając cały organizm. Dodatkowe korzyści płynące z masażu tego rodzaju to detoksykacja i stymulacja procesów regeneracyjnych całego ciała  oraz dokładne oczyszczenie skóry.

W trakcie masażu przez 15 do 20 minut uciskane są specjalne punkty. Owinięcie ciała materiałem wzmaga pocenie i wspomaga detoksykację; skóra wolna od toksyn lepiej absorbuje składniki ziołowych mieszanek, dzięki czemu uzyskujemy maksymalną korzyść z zabiegu.

MUKHASOUNDARYAVARDHINI (Mukha Lepana) – zabiegi na twarz

Jest to kolejny system zabiegów, najczęściej stosowanych u kobiet, choć przynosi wspaniałe rezultaty u osób obu płci.

Mieszanka ayurvedyjskich ziół w postaci pasty jest nakładana na twarz na określony czas, a następnie zmywana. Zabieg ten poprawia koloryt skóry i cerę. Można w nim wykorzystywać wiele różnych rodzajów ziołowych past. Efektem zabiegu jest oczyszczenie i odżywienie skóry, a także – do pewnego stopnia – redukcja zmarszczek. Regularne stosowanie pary ziołowej i past wygładza zmarszczki i poprawia ogólny stan skóry.

 

Migreny

Migrena

Starożytny ayurvedysjki system uzdrawiania poświęca migrenie wiele miejsca, podając jako jej przyczyny zbyt wiele suchych pokarmów, nadmiar jedzenia i aktywności fizycznej. Obecnie wiadomo, że niestrawność, napięcie mięśniowe, bezsenność i stres także mogą skutkować tymi silnymi bólami głowy.

Ayurveda traktuje migrenę jako wynik zaburzenia równowagi trzech dosz, wpływających na ciało i ducha człowieka. Teoria ta zapewne różni się od innych – inne są więc także podstawy terapii.

Według ayurvedy leczenie migrenowych bólów głowy zaczyna się od nasya – stosowania kropli do nosa, preparatów sypkich, a następnie olejów i delikatnego masażu głowy, a także dymu zawierającego substancje lecznicze, wdychanego przez nos (dhurampana), zabiegów shirodara i delikatnego masażu ciała. Poza zestawem zabiegów niezwykle istotna jest dieta. Preparaty ziołowe mają za zadanie przywrócić równowagę trzech dosh, poprzez zredukowanie przyczyny bólu (konkretnej doshy). Pacjentom zaleca się także odprężenie, fizyczne i psychiczne, oraz spożywanie większej ilości wodnistych warzyw i unikanie ostrych przypraw, ananasów, orzeszków ziemnych, kapusty, octu, sosów, napojów alkoholowych itp., a także wystawiania się na bezpośrednie działanie słońca.

Prostym zaleceniem jest – kiedy ból migrenowy dopiero się zaczyna – pociągać za płatki uszu ziewając szeroko, co obniża ciśnienie w naczyniach krwionośnych i redukuje ból. Można też spróbować wywołać kichanie poprzez lekkie masowanie nosa.

Reumatyzm

Twórcy starożytnej ayurvedy określali reumatyzm słowem  amavatha, gdyż jest to schorzenie wywoływane przez zaburzenie doszy vatha w organizmie. Amavatha zaczyna się od niewielkich bólów mięśni i stawów, które następnie – jeśli nie wdroży się odpowiedniego leczenia – rozchodzą się na wszystkie części ciała. Postępująca choroba wywołuje ostre bóle i obrzęk stawów, utratę apetytu, pragnienia, smaku i entuzjazmu, gorączkę oraz osłabienie metabolizmu. Według ayurvedy przyczyną reumatyzmu jest odkładanie się toksyn w stawach spowodowane słabym trawieniem. Vata wzrasta w stawach z powodu nagromadzenia ama i prowadzi z kolei do infekcji w mięśniach i stawach, co wywołuje ostre bóle. Nieodpowiednie pokarmy, złe nawyki i brak ćwiczeń fizycznych, zbyt duży wysiłek tuż po spożyciu pokarmów o wysokiej zawartości tłuszczu, słaby układ trawienny – to główne przyczyny rozwoju ama zgodnie z wiedzą zawartą w starożytnych księgach ayurvedyjskich.

Podczas gdy medycyna konwencjonalna nie jest w stanie znacząco złagodzić bólu związanego z reumatyzmem, zabiegi ayurvedyjskie  przynoszą chorym wielką ulgę w cierpieniu. Dzieje się tak dlatego, że terapia ayurvedyjska skupia się na usuwaniu nagromadzonych toksyn i poprawie funkcjonowania układu odpornościowego. Terapia ta ma więc działanie zarówno uzdrawiające, jak i paliatywne, w zależności od stopnia zaawansowania tej chronicznej choroby.

W zależności od klinicznego obrazu choroby można podzielić zabiegi ayurvedyjskie na dwa systemy:

 • Uszkodzenia niweluje się przez panchakarmę (zabiegi oczyszczające ciało), następnie specjalną dietę i konkretne aktywności połączone z odpowiednio dobranym zestawem ćwiczeń fizycznych.
 • Przez przyjmowanie preparatów ziołowych (do użytku wewnętrznego) oraz masaże usuwa się toksyny. Następnie wprowadza się zabiegi takie jak parówki i kąpiele ziołowe. W końcu przychodzi czas na mieszanki ziołowe i specjalne pasty, aplikację różnych olejów i masaże.

Zaburzenia snu – nidranasha

Obok bólów głowy zaburzenia snu są najczęstszą bolączką współczesnego człowieka. Jest wiele powodów, dla których różne sposoby radzenia sobie z tym problemem nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów.  Sen jest najistotniejszym, najbardziej dynamicznym procesem zachodzącym w mózgu. Podczas snu u wszystkich istot żywych zachodzi wiele ważnych czynności:

 • przetwarzanie informacji gromadzonych w ciągu dnia
 • regeneracja organizmu
 • produkcja hormonów
 • regeneracja i reprodukcja komórek
 • usuwanie toksyn
 • umożliwienie odpoczynku niektórym z witalnych organów

Sen uważa się za jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Czas jego trwania różni się jednak w zależności od osoby. Około 25% dorosłych cierpi od czasu do czasu z powodu zaburzeń snu lub bezsenności, podczas gdy 7% cierpi z tego powodu często lub stale.

Z perspektywy ayurvedy bezsenność pojawia się w konsekwencji zaburzenia równowagi vatha. Vatha to zasada ruchu i działania, to lekkość, aktywność, szybkość i zmienność. W zindustrializowanych krajach zachodnich do zaburzenia doszy vatha prowadzi głównie przestymulowanie, stres i nadmierne tempo życia. Skutkuje ono objawami takimi jak napięcie, niepokój, zatroskanie, zimna suchość i konflikty społeczne. Odprężenie staje się coraz trudniejsze. Jest oczywiste, że takie warunki nie sprzyjają dobremu, zdrowemu snowi. Niewłaściwe nawyki żywieniowe, obsesyjne rozmyślanie, brak wysiłku fizycznego i złe nawyki dotyczące snu także wywołują zaburzenia równowagi vatha.

Dokładną przyczynę bezsenności można poznać konsultując się ze specjalistą ayurvedy, który wykona staranne badanie, w tym badanie pulsu,  a następnie zleci indywidualnie dobraną terapię, składającą się ze zharmonizowanych masaży z użyciem olejów, zabiegów shirodara, thakadara, kąpieli stóp i innych zastosowań olejów i ziół. Dodatkowo zlecone zostaną specjalne leki ziołowe. Specjalista zaleci także odpowiednią dietę zmierzającą do redukcji doszy vatha, i w końcu ćwiczenia jogi.

Masaż marma

Masaż Marma: dar Sri Lanki

Mimo obecnego dynamicznego rozwoju technik masażu warto czasem zaniechać wpatrywania się w przyszłość by odkryć zapomniane  skarby przeszłości. Masaż punktów marma, wywodzący się z ayurvedy, starożytnego systemu uzdrawiania ze sri Lanki, jest takim właśnie klejnotem.

Choć ayurvedyjski masaż punktów marma stosowany jest od 5000 lat, radzi sobie ze stresem i dolegliwościami współczesnego życia w wyjątkowo naturalny, holistyczny sposób. Dopiero niedawno został wprowadzony do świata zachodniego, jednak ośrodki spa na całym świecie już mają go w swojej ofercie.

Zasadą przewodnią ayurvedy jest zapobieganie chorobom poprzez zharmonizowanie rytmu ciała z naturą. Jednym ze sposobów przywracania  równowagi uzdrawiających energii organizmu jest właśnie masaż punktów marma. Obejmuje umysł, ciało i ducha – sięga on poza materię ciała, docierając do jego głębszego poziomu. Na tym poziomie właśnie dochodzi do rzeczywistego uzdrawiania. „Marma” to słowo wywodzące się z sanskrytu, które oznacza „ukryty” lub „tajemny”. Z definicji punkt marma jest punktem styku w ciele, gdzie łączą się ze sobą dwa lub więcej rodzajów tkanek, takich jak mięśnie, żyły, więzadła, kości lub stawy. Jednak punkty marma są czymś znacznie więcej niż tylko miejscami połączenia tkanek i płynów ustrojowych – są to przede wszystkim punkty przecięcia witalnej siły życiowej prany (oddechu). „Punkty marma to miejsca, gdzie świadomość (prana) spotyka się z materią; gdzie spoczywa w ciele głęboka cisza”. W ayurvedyjskim przekazie uważa się, że punkty marma mieszczą w sobie trzy filary życia, znane inaczej jako trzy dosze. Zgodnie z filozofią ayurvedy dosze tworzą konstytucję danej osoby. W skład tej trójcy wchodzi vata (powietrze), pitta (ogień) i kapha (ziemia). Człowiek przychodzi na świat w stanie równowagi, czy prakriti. W procesie starzenia czynniki takie jak stres, niezrównoważona dieta czy złe nawyki dotyczące snu wywołują zaburzenia równowagi dosz, co z kolei prowadzi do zablokowania przepływu energii w ciele, aż w końcu stagnacja ta skutkuje dyskomfortem na poziomie fizycznym i mentalnym, a następnie chorobą. Celem masażu punktów marma jest usunięcie bloków energetycznych, poprzez podnoszenie lub obniżanie poszczególnych dosh. Jak telewizor z trzema kanałami każdy punkt marma ma trzy receptory odpowiadające trzem doshom. Podczas  masażu punkty marma są stymulowane w odpowiedniej kolejności, z wykorzystaniem odpowiednich olejków. Mówiąc ściśle nie jest to masaż polegający na uciskaniu rękami ciała – masaż marma to raczej bardzo delikatna stymulacja pewnych punktów. Na ciele jest 107 punktów marma, mierzących od jednego do sześciu cali średnicy.

Punkty marma a siedem czakr

Główne punkty marma odpowiadają siedmiu czakrom, czy też centrom energetycznym organizmu, podczas gdy mniejsze punkty rozchodzą się promieniście wzdłuż torsu i kończyn. Punkty znajdują się zarówno z przodu jak i z tyłu ciała – 22 na kończynach dolnych, 22 na ramionach, 12 na klatce piersiowej i brzuchu, 14 na plecach i 37 na głowie i szyi. (Umysł uważany jest za sto ósmą marmę). Każdy punkt ma swoją nazwę sanskrycką nadaną przez Sushrutę, jednego z ojców założycieli medycyny ajurvedyjskiej. Punkty marma lokalizuje się i mierzy za pomocą szerokości palca, zwanej anguli. W przeciwieństwie do maleńkich jak główka szpilki punktów w porównywalnych rodzajach terapii, takich jak na przykład akupunktura, punkty marma są stosunkowo duże i łatwiej je znaleźć. Wielu historyków uważa, że inne terapie opierające się na punktach na ciele, włączając w to akupunkturę, akupresurę i refleksologię, wyrosły z wiedzy o marmach. Najistotniejsza różnica między nimi a masażem marma polega  na tym, że większość innych terapii punktowych pracuje poprzez sieć kanałów energetycznych w ciele, czyli meridianów. Punkty marma natomiast są miejscami styku ciała fizycznego i energetycznego, działają jak mosty, przez które przenoszone są informacje między umysłem a organami i tkankami ciała. „Punkt marma to łącze między fizjologią i świadomością”. Punkty te są miejscami, w których vata, pitta i kapha są obecne w swych najsubtelniejszych formach.

 

Zabiegi specjalne

ZABIEGI SPECJALNE

Ayurvedyjski masaż ramion

Obecnie większość z nas doświadcza niewielkich bólów w różnych miejscach w ciele. Bóle karku, głowy, ramion – wszystkie one są wynikiem napięcia w obszarze obręczy barkowej. Poprzez masaż ramion można złagodzić te doznania, umożliwiając odprężenie barków i ramion. Masaż wspomaga też krążenie krwi i przywraca elastyczność.

Ayurvedyjski masaż nóg

Jego głównym zadaniem jest zwiększenie ukrwienia w całych kończynach dolnych, co pomaga zapobiegać żylakom. Ludzie starsi często cierpią z powodu obrzęków dolnych części nóg, a poprzez delikatny masaż ruchami skierowanymi w stronę węzłów chłonnych można je zredukować. Ten rodzaj masażu przynosi też dobre efekty w przypadku cellulitu, szorstkiej i suchej skóry, zwiotczenia mięśni ud itp.

Masaż szyi i barków

W obszarze szyi i barków często występuje sztywność i napięcie, w rezultacie których u wielu osób dochodzi do skurczów mięśni, bólów reumatycznych itp. Ayurvedyjski masaż z wykorzystaniem olejów z dodatkiem ekstraktów ziołowych przynosi ulgę w takich stanach, poprawiając krążenie krwi i elastyczność mięśni. Według ayurvedy przyczyną problemów w obrębie szyi i obręczy barkowej jest fakt, iż mięśnie te muszą podtrzymywać głowę, lub też garbienie się, powodujące stałe napięcie mięśni po obu stronach szyi.

Ayurvedyjski masaż stóp

Z uwagi na różne rodzaje noszonego obuwia, które często wywołuje wiele problemów, stopy wymagają więcej uwagi niż inne części ciała. Zgodnie z ayurvedą na stopach znajdują się punkty, które rządzą większością istotnych organów ludzkiego organizmu. Ayurvedyjski masaż stóp pomaga pozbyć się problemów i utrzymać stopy w dobrej kondycji, skupiając uwagę na tych właśnie punktach. Masaż ten ma też wyraźny wpływ na wiele organów wewnętrznych, jednocześnie kojąc i dodając energii. Stosowany regularnie  pomaga zwalczać suchość i szorstkość skóry, brak czucia w stopach i często bardzo bolesne pękanie pięt, a także ułatwia chodzenie i bieganie.

Zabiegi nadiswedanam

Ayurveda ma specjalny system zabiegów na miejscowe dolegliwości wywołane skręceniami, chorobami zwyrodnieniowymi stawów i kości,  zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa itp., zwany nadiswedanam.  Para wytwarzana przez specjalne wywary, kierowana jest na zaatakowane przez chorobę miejsca, bezpośrednio lub przez gumową rurkę. Przed zabiegiem na miejsca te nakłada się specjalny leczniczy olej.

Zastosowanie

* Pakshaghata (paraliż)

* Sandhi Vata (choroba zwyrodnieniowa stawów)

* Swasa (astma)

* Stany związane z zaburzeniami vata

* Ardita (paraliż twarzy)

* Gridhras (rwa kulszowa)

* Matishula (bóle pleców)

 

Korzyści z zabiegów nadiswedana

* Ulga w bólu i redukcja obrzęków

* Poprawa ruchomości stawów i zmniejszenie sztywności

* Poprawa krążenia krwi

* Redukcja sztywności mięśni

Udvartana

Mimo, że zabieg ten stosowany jest od ponad 5000 lat, jest szczególnie skuteczny we współczesnym świecie, w którym tak wiele osób zmaga się z problemami związanymi z nadwagą. Udvartana to specjalistyczny masaż mający na celu zmniejszenie wagi ciała. Specjalny proszek lub pasta z ziół jest nakładana na całe ciało, które następnie masuje się w specjalnym rytmie przez 45 minut do jednej godziny. Masaż ten nie tylko redukuje nadwagę ale poprawia też kondycję skóry i mięśni, krążenie krwi, znosi ból, przywraca elastyczność stawów, usuwa toksyny i likwiduje cellulit.

Zabieg kizhi-ayurvedi

Kizhi to kolejny skuteczny zabieg ayurvedyjski. Na początku nakłada się na chore miejsce lekko podgrzany olej. Następnie nakłada się na nie różne mieszanki ziołowe, umieszczone w woreczkach z czystej bawełny i podgrzane parą, na ściśle określony czas. Na końcu miejsce jest masowane dłońmi lub tylko palcami. Czas zabiegu, siła nacisku i mieszanki ziołowe różnią się zależnie od dolegliwości i obszaru, na którym one występują.

Shiro pichu

Na chore miejsce nakłada się kawałek czystej bawełny zanurzony uprzednio w specjalnie przygotowanym oleju. Zabieg ten jest stosowany w przypadku ostrych bólów głowy lub mięśni, stawów itp. Jest też skuteczny u osób z zaburzeniami umysłowymi wywołanymi stresem, z napięciem mięśniowym i chorobami neurologicznymi.

Shiro vasti

Obecnie wiele osób ma problemy w obrębie głowy, w których szybko ulgę przynosi ayurvedyjski zabieg o nazwie shiro vasti. Jest on bardzo prosty – chodzi o to, by przez określony czas utrzymać na chorym miejscu leczniczy olej. Kawałek skóry lub innego, nie absorbującego tłuszczu materiału, owija się wokół głowy, specjalnie go formując, a następnie na określony czas wlewa się pod niego olej. W niektórych przypadkach uprzednio nakłada się specjalną pastę. Zabieg ten jest skuteczny także w przypadku migreny (shiro vyadhi), paraliżu twarzy (ardita), chronicznej bezsenności (anidra), zaburzeń psychicznych, niektórych problemów w obrębie szyi, niektórych zaburzeń funkcjonowania mózgu, choroby Parkinsona, otalgii, głuchoty, urazów głowy itd.

Kati vasti

Podobnie jak w shiro vasti, specjalnie przygotowana pasta jest nakładana na plecy, a następnie lekko podgrzany olej, który utrzymuje się tam przez określony czas, zależny od dolegliwości. Zabieg ten jest skuteczny w przypadku problemów z kręgosłupem, chorób zwyrodnieniowych stawów,  zwyrodnień w obrębie lędźwi, lumbago, rwy kulszowej itp. Zabieg najczęściej stosuje się na okolice lędźwi. Może być także stosowany u osób ze zwyrodnieniami w obrębie szyi i bólami barków; wówczas nakłada się pastę na miejsca w obszarze szyi.

Janu vasti

Jednym z ayurvedyjskich sposobów leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów jest janu vasti, który także polega na nakładaniu lekko podgrzanego oleju leczniczego na stawy kolanowe lub inne zaatakowane przez chorobę miejsca,  na określony okres czasu, zależny od stopnia zaawansowania choroby. Aby utrzymać temperaturę oleju, jeśli zachodzi taka potrzeba jest on nakładany kilkakrotnie w trakcie zabiegu.

Nethra tarpana (ayurvedyjski zabieg odmładzania oczu)

Obecnie często spotyka się wiele zaburzeń oczu, wynikających głównie ze złych nawyków i zaniedbania. Ayurvedyjski system uzdrawiania oferuje wiele zabiegów przywracających właściwe funkcjonowanie oczu – nethra tarpana jest właśnie jednym z nich. Specjalna pasta jest nakładana na oczy w taki sposób, by uformować rodzaj naczyń, do których następnie wlewa się leczniczy olej na czas określony przez specjalistę, w zależności od rodzaju zaburzenia. W niektórych przypadkach używa się w tym celu specjalnych soków.

Do zaburzeń, na które pomaga ten zabieg, należą: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, katarakta, pieczenie oczu, suchość i łzawienie, bóle oczu, ślepota zmierzchowa, zez itp. Zabieg wzmacnia zewnętrzne i wewnętrzne mięśnie oczne, krążenie krwi itd., poprawiając wzrok i wygląd oczu. Dla osiągnięcia lepszych wyników zaleca się stosowanie zabiegu przez kilka dni.

Cirolepana

Mieszanka leczniczych ziół w postaci pasty nakładana jest na głowę na określony okres czasu. Zabieg jest skuteczny w przypadku zaburzeń psychicznych i neurologicznych, przedwczesnego wypadania włosów, siwienia, migreny, łuszczycy itp.

Pizhichil

Całe ciało nieprzerwanie polewa się olejem i masuje. Zabieg skutkuje odnową całego organizmu i ulgą w bólach stawów i mięśni.

Pichu

Kawałek czystej bawełny złożony w prostokąt o wymiarach ok. 7x9cm zanurza się w oleju wzmocnionym ekstraktem ziołowym i nakłada na czoło pacjenta. Zabieg stosuje się w przypadku zaburzeń nerwowych i innych dolegliwości zlokalizowanych powyżej szyi.

Lepana

Jest to ayurvedyjski zabieg stosowany w przypadku różnych rodzajów zapaleń. Specjalna pasta lecznicza jest nakładana na cały obszar zajęty zapaleniem, przynosząc natychmiastową ulgę w bólu i stopniowo znosząc stan zapalny. Zabieg jest skuteczny w przypadku chorób takich jak artretyzm, dna moczanowa itp., a także w niektórych chorobach skóry.

Raktamoksha

Ten zabieg jest stosowany w chorobach wynikających z zaburzeń krwi, a wykorzystuje się do niego pijawki lub specjalne bańki. Jest skuteczny w przypadku egzemy, świerzbu, białaczki, zastoju krwi skutkującego miejscowymi stanami zapalnymi itd.

Urovasti

Podobnie jak w shiro vasti ze specjalnej pasty formuje się rodzaj naczynia w obrębie serca. Naczynie to następnie wypełnia się lekko podgrzanym leczniczym olejem, który zmienia się co jakiś czas dla utrzymania temperatury. Zabieg ma na celu poprawę i wzbogacenie krwi oraz utrzymanie zdrowych mięśni i tkanek w tym obszarze. Zapobiega udarom i zawałom, wzmacnia system nerwowy. Jest skuteczny w przypadku astmy, bólów w klatce piersiowej, trudnościom w oddychaniu itp.

Akupresura

W systemie ayurvedyjskim znajduje się cały rozdział poświęcony akupresurze. Starożytne ayurvedyjskie księgi podają, że akupresura powstała i została rozwinięta na terenie Azji ponad 5000 lat temu i do dziś jest skutecznie stosowana. Polega na uciskaniu palcami specjalnych punktów, co stymuluje naturalną zdolność organizmu do samouzdrawiania. Skuteczność zabiegu zależy głównie od siły i wrażliwości dłoni terapeuty. Mimo, że zarówno akupresura, jak i akupunktura wykorzystują te same punkty na ciele i meridiany, w akupunkturze stosuje się igły, a w akupresurze jedynie nacisk palców.

Główne korzyści jakie przynosi akupresura, to poprawa krążenia krwi, wzmocnienie układu odpornościowego i rozrodczego oraz detoksykacja organizmu. Akupresura redukuje także bóle i napięcia mięśni, rozwija duchowość i poprawia ogólny stan zdrowia, dodając sił życiowych i energii.

Vamana karma (wymioty)

Ayurvedyjska panchakarma zaczyna się od zabiegu vamana karma (wymiotów). Celem zabiegu jest usunięcie z ciała zaburzonej energii kapha poprzez prowokowanie wymiotów. Zgromadzone w organizmie toksyny i niestrawione resztki pokarmu są sprowadzane do żołądka a następnie usuwane przez wymioty. Ponieważ zabieg usuwa  kapha, odblokowuje układ oddechowy. Terapia jest skuteczna w przypadku chorób wynikających z zaburzeń kapha i chorób związanych z ama. Należą do nich: bronchit, astma, niestrawność, choroby skóry, zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia psychiczne itp.

Virechana karma (terapia przeczyszczająca)

Zabieg stosuje się w celu usunięcie zaburzonej energii pitta – toksyn nagromadzonych w układzie żołądkowo-jelitowym. Polega on na wprowadzaniu ziołowych, leczniczych mieszanek przez odbyt. Jest skuteczny w przypadku zaburzeń metabolizmu, zaparć, infekcji bakteryjnych, cukrzycy, astmy, dolegliwości skórnych, zaburzeń trawienia, porażenia poprzecznego (paraplegii), chorób stawów, łuszczycy, chorób układu rodnego itp. Virechana karma jest drugim stopniem panchakarmy.

Vasti karma (lewatywa)

Ayurveda zaleca dwa rodzaje lewatyw. Jeden wykonuje się z użyciem oleju (sneha vasti), w drugim (kashya vasti) wykorzystuje się pasty lub wywary ziołowe. Celem obu zabiegów jest usunięcie zaburzeń vata.

Snecha vasti

Najpierw stosuje się masaż brzucha i pleców, a następnie lewatywę z leczniczego oleju. Zabieg jest bardzo skuteczny w przypadku zaparć, paraliżu, dny moczanowej, reumatyzmu, dolegliwości neurologicznych, bólów pleców itp. Poprawia też ogólną odporność organizmu i usuwa toksyny z okrężnicy. Przynosi też dobre efekty w przypadku otyłości, osłabienia libido i zmęczenia. Poprawia krążenie krwi i elastyczność ciała, dodaje energii.

Kashya vasti

Zazwyczaj zabieg ten stosuje się po sneha vasti. Mieszanka ziół w postaci pasty z wywarem podawana jest w sposób podobny do sneha vasti. Zabieg jest skuteczny w przypadku zapalenia stawów, zaparć, paraliżu, dolegliwości neurologicznych, rwy kulszowej, przetoki, porażenia połowiczego, reumatyzmu itp.

Basti (lecznicza lewatywa)

Zabieg polega na wprowadzeniu do odbytnicy płynnej mieszanki ziołowej. Jest najskuteczniejszy w leczeniu zaburzeń vata i wynikających z nich zaparć, zaburzeń seksualnych, bólu pleców spowodowanych kamicą nerkową, bólów stawów w rwie kulszowej, artretyzmie, reumatyzmie itp. Zaburzenia vata wywołujące większość chorób można skutecznie kontrolować za pomocą zabiegów basti. Zgodnie z tradycyjnymi tekstami jest osiem głównych typów basti: anuvasana, niruha-asthapana, uttara, matra, karma, kala, yoga i bruhana.

Karna purna

Ciepły olej leczniczy wlewa się do uszu na określony okres czasu. Zabieg przeczyszcza uszy i jest skuteczny w przypadku głuchoty, bólów uszu, szumów w uszach i niektórych zaburzeniach neurologicznych.

Nasya Karma

Oleje z ziołowymi ekstraktami są wprowadzane do przewodów nosowych. Zabieg usuwa kapha nagromadzone w obrębie głowy i szyi. Jest skuteczny w leczeniu zaburzeń uszu i oczu, chronicznego zapalenia zatok, bólów głowy, migreny, bezsenności, przedwczesnego siwienia, sztywności karku, przekrwienia błony śluzowej nosa, katarakty, chorób oczu, nosa, uszu, jamy ustnej i głowy. Poprawia też pamięć i wzrok.

Nasya Karma to jedna z ayurvedyjskich metod panchakarmy, terapia nasya, to proces w którym środek leczniczy (oleje z esencjami ziołowymi i preparaty płynne) podaje się przez przewody nosowe. Jako że nos jest bramą wiodącą w głąb głowy, terapia ta – stosowana systematycznie – jest bardzo skuteczna w przypadku leczenia schorzeń związanych z tym obszarem ciała. Zabiegi nasya karma otwierają kanały w głowie poprawiając proces natleniania  (prana), który ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie mózgu. Stosowane regularnie, zabiegi te mają dobroczynne działanie na organizm, ponieważ utrzymują w zdrowiu oczy, nos i uszy. Zapobiegają też siwieniu włosów i brody. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat nasya karma.

Korzyści ze stosowania nasya karmy:

Nasya karma zapewnia  prawidłowy, zdrowy porost włosów. Wzmacnia narządy zmysłów i chroni przed chorobami związanymi z obszarem głowy.  (urdhwanga).

Regularne stosowanie zabiegów nasya karma chroni przed przedwczesnym starzeniem organizmu.

Pradhamana (virechan) nasya (nasya oczyszczające): – w tym rodzaju nasya karma suche sproszkowane środki lecznicze (a nie oleje) są wdmuchiwane do nosa za pomocą specjalnej rurki. Pradhamana nasya jest wykorzystywana głównie w terapii schorzeń  typu kapha, takich jak bóle głowy, uczucie ciężkości w głowie, przeziębienia, blokady w nosie, lepkość powiek i chrypa, wywołanych przez lepkie kapha, czy zapalenie zatok. Stany chroniczne, takie jak  guzy czy zapalenie szyjnych węzłów chłonnych także można skutecznie leczyć z wykorzystaniem pradhamana karma. Niektóre schorzenia skóry ustępują szybko po zastosowaniu tego typu nasya karmy. Epilepsja, senność, parkinsonizm, zapalenia błon śluzowych, jak również nadmierne przywiązywanie się, chciwość i pożądliwość mogą być skutecznie leczone tą właśnie terapią. W zabiegach pradhamana karmy tradycyjnie używa się sproszkowanych środków takich jak brahmi.

Bruhana nasya (odżywcze nasya): w tej terapii wykorzystuje się ghee, oleje, sól, shatavari ghee (ghee ze szparagiem lekarskim), ashavagandha ghee (ghee z withania somnifera czyli tzw. „indyjskim żeń-szeniem”) i mleko z dodatkiem środków leczniczych w celu usunięcia zaburzeń vata. Badania sugerują, że terapia ta jest skuteczna w przypadku niepokoju, nerwowości, lęków, zawrotów głowy, negatywnych myśli. U osób cierpiących z powodu uczucia ciężkości powiek, zapalenia kaletki maziowej, sztywności karku, wysychania zatok czy utraty powonienia brushana nasya to najlepszy wybór.

Shaman nasya (nasenna nasya): jest wykorzystywana zgodnie z tym, która dosha jest w nierównowadze. Na ogół stosuje się ją w przypadku zaburzeń typu pitta, takich jak przerzedzanie włosów, zapalenie spojówek i dzwonienie w uszach. W terapii tej wykorzystuje się wywary ziołowe, napary i oleje z dodatkiem substancji leczniczych.

Navana nasya (nasya z wykorzystaniem wywarów): ten rodzaj zabiegów wykorzystywany jest z zaburzeniach typu vata-pitta lub kapha-pitta. Wywary i oleje z dodatkiem środków leczniczych są wlewane przez przewody nosowe.

Marshya nasya (nasya z wykorzystaniem ghee lub oleju): ten rodzaj nasya karma wykorzystuje ghee/olej. Terapię przeprowadza się z konkretnego powodu, którym nie musi być sama choroba, lecz związane z nią uczucie niepokoju.

Pratimarshya (codzienny zabieg nasya z wykorzystaniem oleju): w tych zabiegach czysty mały palec zanurzamy w ghee lub oleju a następnie wsuwamy go do nozdrza, natłuszczając i masując delikatnie kanał nosowy. Otwiera się w ten sposób głębokie tkanki nosa. Wykonywany regularnie,  zabieg pratimarshya w znacznym stopniu redukuje stres.

Schorzenia leczone zabiegami nasaya

Afonia

Bronchit

Katarakta

Katar

Chroniczne przeziębienia

Przeziębienia

Choroby jamy ustnej, nosa, uszu, oczu i głowy

Choroby powiek

Suchość przewodów nosowych

Paraliż twarzy

Zapalenie torebki barkowej

Bóle głowy

Chrypka

Histeria

Migrena

Stwardnienie rozsiane

Choroba Parkinsona

Zaburzenia nasienia

Bóle barkowe

Przekrwienie zatok

Zapalenie zatok

Jąkanie

Sztywność głowy, szyi, zębów i szczęk

Tężec

Zapalenie migdałków

Bóle zębów i inne choroby zębów

Zapalenie języczka

O mnie i moim ojcu

Mój ojciec i ja

Nieżyjący już dr S.S. Fernando Gonaduva Wedaniwasa, znany powszechnie jako Raigma, urodził się w 1921 roku. Jako ekspert w wielu dziedzinach już za życia stał się legendą i cieszył się wielkim szacunkiem; obecnie nadal wielu ludzi zachowuje go w swej wdzięcznej pamięci. Odebrał tradycyjne wykształcenie podstawowe (klasztorne), a następnie ukończył szkołę średnią i studia z najwyższymi notami. Dogłębnie poznał wszystkie aspekty systemu uzdrawiania Hela Ayurveda pod przewodnictwem swojego ojca, dr S.S. Devady, wybitnego specjalisty ayurvedyjskiego. Prowadzony przez ojca rozpoczął pracę w zawodzie i szybko stał się wziętym lekarzem w okolicy. Jego wiedza dotycząca ayurvedy nie miała sobie równych. Bezgranicznie oddany swojej pracy, niestrudzenie promował ayurvedę, zyskując powszechne uznanie. Jednym z jego wielkich osiągnięć na tym polu było założenie ośrodka badawczego zajmującego się cukrzycą, paraliżem różnego pochodzenia i bezpłodnością, którym przez pewien czas kierował. Doceniając jego wysiłki i wkład w to przedsięwzięcie ówczesny rząd Sri Lanki  ustanowił go w roku 2000 sędzią pokoju.

Rada Ayurvedy, w uznaniu dla jego wkładu w rozwój ayurvedy na Sri Lance, nadała mu tytuł „Ayurveda Chudamani” (Najcenniejszy Klejnot). Sławę zapewniło mu skuteczne leczenie chorób układu rozrodczego kobiet, zaburzeń funkcjonowania macicy itp. Wiele kobiet zawdzięcza mu ustąpienie problemów przed ciążą i po niej, a także zaburzeń macicy wynikających z procesu starzenia.

Ja – Chaminda Piyanadana – rozpocząłem edukację podobnie jak ojciec, w duchu tradycyjnym. Dzięki ojcu mogłem jednak też cieszyć się luksusem uczęszczania do wiodącej szkoły średniej na wyspie. Ukończyłem szkołę i studia uzyskując wiele nagród i wyróżnień. Mimo iż miałem możliwość wstąpić do Colombo Medical College i zostać lekarzem medycyny zachodniej, postanowiłem studiować system Hela Ayurveda na prośbę ojca, bym kontynuował rozpoczętą przez niego pracę na rzecz społeczeństwa poprzez praktykowanie systemów ayurvedyjskich, tak jak miało to miejsce dawniej, kiedy zawód ten przechodził z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna.

Pod kierunkiem mojego ojca ukończyłem pełny kurs systemu Hela Ayurveda oraz chirurgii i rozpocząłem pracę jako ayurvedyjski specjalista medycyny ogólnej. Następnie ukończyłem czteroletni kurs ayurvedy w Malevana Sri Gnanissara Ayurveda Medical College, uzyskując tytuł Malevana Sri  Gnanissara Ayurveda Medical College Sasthraphati (BAMS – Specjalista Ayurvedyjskiej  Medycyny i Chirurgii). Ukończyłem także kurs nauczycielski w ayurvedyjskim prywatnym szpitalu w Gamawatta. Mimo, iż pochodzę z rodziny o ponad dwustuletniej historii, wspominam tylko dwa pokolenia, gdyż przeszłość mojej rodziny nie jest mi bliżej znana.

W rzeczywistości historia mojej rodziny sięga ponad 1000 lat wstecz. Bardzo stare, ręcznie spisywane na palmowych liściach księgi (znane jako Puskola Poth), zawierające szczegółowe opisy ayurvedyjskich metod uzdrawiania, wspominają moich przodków (Skarb Rodziny). Cieszę się rzadkim przywilejem czytania tych ksiąg i uczenia się z nich. Księgi Puskola opisują wiele sekretnych systemów uzdrawiania, receptur ziołowych mieszanek itd. To jedna z tajemnic moich sukcesów jako specjalisty ayurvedy. Już jako dziecko miałem możliwość przyglądać się ojcu pracującemu z pacjentami, a także wtedy, gdy przygotowywał ziołowe mikstury. Byłem jednym z jego pomocników. Tak więc już od dzieciństwa byłem szkolony i przygotowywany do tego, by w przyszłości zostać doskonałym specjalistą w dziedzinie ayurvedy.

Specjalizuję się w systemie Panchakarma – podstawowej terapii ayurvedyjskiej; wykorzystuję też ayurvedyjskie metody akupresury w leczeniu i zapobieganiu wielu chorobom. Nauczyłem się tego od ojca, który korzystał w tego systemu niezwykle skutecznie. Wiedza o niektórych z metod i systemów, które stosował, była przekazywana z pokolenia na pokolenie od ponad dwustu lat.

Mam więc doświadczenie w stosowaniu wielu sekretnych systemów uzdrawiania znanych tylko mojej rodzinie (Skarb Rodziny).

Składają się na niego:

 1. Sekretny system uzdrawiania Marma Nila
 2. Metody duchowego uzdrawiania, skutecznie stosowane w przypadku wielu nie poddających się zwykle leczeniu chorób takich jak paraliż, migrena, bezpłodność, artretyzm itd.

Z tego względu mogę być konsultantem systemu uzdrawiania Hela Ayurveda.

Odkąd przybyłem do Polski pomogłem wielu ludziom obu płci. Moim jedynym celem jest pomóc tylu pacjentom, ilu tylko będzie to możliwe i wprowadzić moje dzieci w teorię i praktykę tego cudu, jakim jest Ayurveda, niosąc ulgę cierpiącym, zgodnie z wolą Boga.

Joga i medytacja

MEDYTACJA

Medytacja to, w ogólnym ujęciu, ćwiczenie w psychicznej dyscyplinie, mające na celu przejście umysłu od pełnego niepokoju paradygmatu „myślenia” do głębszego stanu relaksacji i stabilności, związanego ze skupieniem na jednym punkcie odniesienia.

Medytacja pomaga wieść zdrowsze, spokojniejsze, bardziej produktywne i satysfakcjonujące życie. Współczesne badania dotyczące ludzkiej natury i konstytucji wskazują, że relaksacja, koncentracja i trwanie w postawie samoobserwacji  wspomagają metabolizm, pracę serca, układu oddechowego i układu krążenia oraz funkcjonowanie mózgu.

Rozwój duchowy będący wynikiem medytacji przynosi poczucie szczęścia przewyższającego wszystkie inne. Medytacja nadaje życiu większe znaczenie, sprawia, że jest ono przyjemniejsze i bardziej harmonijne. Rozwija też siłę umysłu. Studenci praktykujący medytację mają lepszą pamięć i osiągają lepsze wyniki w nauce. Wielu pacjentów w medytacji poszukuje ulgi w bólu i nadmiarze stresu. Ci, którzy ją praktykują, mają mocny, zdrowy sen. Medytacja od wieluset lat należy do praktyk stosowanych w wielu religiach.

Istnieje wiele różnych odmian medytacji, obejmujących szeroki wachlarz duchowych i psychologicznych praktyk, nastawionych na osiągnięcie różnych celów, takich jak zwiększenie zdolności koncentracji, kreatywności, samoświadomości, odprężenia czy przywrócenie równowagi umysłowej.

Jeśli naprawdę chcecie wiedzieć, czym jest medytacja, po prostu zamknijcie oczy i spróbujcie zobaczyć swoją twarz we własnym umyśle. Na początku może to być trudne, ale w końcu będziecie w stanie zobaczyć siebie swoim umysłem. Stopniowo próbujcie później zobaczyć w ten sposób całe swoje ciało i poczuć psychiczne ukojenie.

Medytacja jest bardzo popularna na Sri Lance, zwłaszcza wśród wyznawców Buddyzmu. Buddyjska medytacja ma na celu rozwój i wzmocnienie  siły umysłu. Na wyspie rozsianych jest ponad tysiąc ośrodków medytacyjnych. Sri Lanka to piękny kraj, miejsce pełne naturalnie rosnących lasów, rezerwatów przyrody, wodospadów itp. Większość ośrodków medytacyjnych umiejscowiona jest w sposób, który pozwala człowiekowi poczuć się częścią otaczającej go natury. Rozpoczynając praktykę medytacyjną w jednym z tych ośrodków, w jakimś odległym od cywilizacji rejonie kraju, bardzo szybko można osiągnąć rezultaty.

Lankijczycy są najczęściej wyznawcami czystego Buddyzmu Theravadi, opartego na oryginalnym przekazie nauk Buddy w języku Pali. Istnieją historyczne dowody na to, że starożytny król Dharmashoka z Indii przekazał Buddyzm Theravadi przez swojego syna – Arahata Bhikku Mahindę – ówczesnemu królowi Sri Lanki Devanampiyathissie. Od tego czasu  Lankijczycy są oddanymi wyznawcami  Buddyzmu Theravadi, który naucza dwóch systemów medytacji – określanych jako Samatha i Vidarshana. Pierwszy ma na celu odizolowanie części ciała i koncentrację, drugi skupia się na sposobach oddychania. Obecnie w ośrodkach medytacyjnych Sri Lanki przebywa wielu Europejczyków, którzy praktykują oba systemy medytacyjne przez okres od jednego lub dwóch tygodni, po wiele miesięcy.

Ayurveda wskazuje na podobny cel medytacji, tzn. poprawę funkcjonowania organizmu i systemu odpornościowego.

Tu, w Polsce, specjalistyczny ośrodek terapii ayurvedyjskich, panchakarmy i medytacji, mieści się w interesującym, zróżnicowanym kulturowo pejzażu.

Według ayurvedy jedną z najszybszych i najbardziej skutecznych praktyk zmierzających do osiągnięcia spokoju i kontroli umysłu jest właśnie medytacja. Najkorzystniejszą porą dnia na praktyki tego rodzaju są wczesne godziny poranne, tuż po wschodzie słońca lub zaraz po przebudzeniu, a także godzinny wieczorne, przed kolacją. Medytacja poranna sprawi, że spokój będzie towarzyszył Wam przez cały dzień, aż do wieczora.

Według ayurvedy, tradycyjnego systemu medycznego, wywodzącego się z Indii i Sri Lanki, podstawą zdrowia jest równowaga między trzema energiami w ciele. Znane są one powszechnie jako trzy dosze – vata, pitta i kapha. Zgodnie z ayurvedą trzy doshe zarządzają wszystkimi funkcjami organizmu, a zaburzenie równowagi pomiędzy nimi prowadzi do różnych schorzeń.

Ayurveda odnosi się do wszystkich aspektów życia człowieka, który składa się z ciała, umysłu i ducha, dając nam naturalny system uzdrawiania i zapobiegania chorobom poprzez oczyszczanie i odnawianie organizmu. Mówiąc najogólniej uczy sztuki właściwego życia, nastawionego na długowieczność. Nie koncentruje się na objawach, lecz dociera głęboko do źródeł choroby. Wszystkie medyczne preparaty ayurvedyjskie wytwarzane są z naturalnych roślin, ziół i warzyw, dzięki czemu nie dają one żadnych efektów ubocznych czy  niepożądanych następstw. Dlatego też ayurveda daje tak świetne rezultaty w uzdrawianiu i odnowie biologicznej.

Medytacja – co to jest?

Wiele osób uważa medytację za sposób oddawania czci lub rodzaj modlitwy. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Medytację można zdefiniować jako skoncentrowaną świadomość podczas gdy oddajemy się jakiemukolwiek zajęciu. Jeśli tylko potrafimy w tym czasie skupić umysł całkowicie na tej czynności, jest to medytacja. Jeśli jesteś w stanie kontrolować umysł i skupiać go na tym, co robisz, nie pozwalając na najmniejsze nawet rozproszenie uwagi, jest to efektywna medytacja.

Medytacja nie jest techniką, lecz prostym sposobem życia. Ma na celu przerwanie niekończącego się procesu myślowego. Kiedy umysł jest uwolniony od rozproszonych myśli i utrwalonych wzorców, znajduje się w stanie uważności. Medytujący zaczyna odczuwać stopniowe wygaszanie czynności umysłowych, pozostając skoncentrowanym na jednej tylko myśli.

Do niedawna uważano powszechnie, że medytacja jest czymś dla starszego pokolenia, nie dla ludzi młodych. Obecnie jednak staje się ona popularna wśród ludzi w każdym wieku i każdej pozycji społecznej. Wiele współczesnych publikacji naukowych i medycznych wskazuje na ogólne dobroczynne działanie medytacji, choć temat ten nadal wymaga bardziej szczegółowego zbadania.

Termin „medytacja” wywodzi się od dwóch łacińskich słów: meditari (myśleć, rozmyślać, ćwiczyć umysł) i mederi (uzdrawiać).

meditation1

Sanskryckie pochodzenie tego słowa to medha, co oznacza mądrość.

Klasyczne teksty Jogi podają, że aby osiągnąć ostatni, prawdziwy etap medytacji trzeba przejść przez wszystkie inne etapy. Jest to przygotowanie formalne: psychiczne i fizyczne, następnie kontrola inicjacji, koncentracja na oddechu i przygotowanie umysłu do długotrwałej relaksacji, i wreszcie etapy zaawansowane: koncentracja, kontemplacja i ostatecznie pochłonięcie (absorpcja). Nie ma potrzeby opanowania do perfekcji działania jednego etapu, by móc przejść do następnego. Podejście Jogi opiera się na jednoczesnym stosowaniu po trochu zaleceń z wszystkich tych etapów.

Regularna, zrównoważona praktyka tych technik uwalnia energię ciała i umysłu, oraz poszerza świadomość. Nie jest to tylko subiektywne wrażenie, ale też empirycznie dowiedziony przez naukowe badania fakt.

Joga

Joga łagodzi psychiczne skutki stresu, relaksuje i buduje wewnętrzny spokój. Ma działanie terapeutyczne i profilaktyczne. Niektóre z ayurvedyjskich programów uzdrawiania zawierają jogę i medytację, które pomagają przywrócić i utrzymać równowagę między trzema doshami. W niektórych przypadkach praktyka jogi i medytacji jest integralnym elementem harmonogramu każdego dnia.

Nasi nauczyciele jogi pogłębią wiedzę i umiejętności każdego, zarówno osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.

Joga i jej zastosowania

Przy stałym wzroście zapadalności na choroby związane z trybem życia, takie jak zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, nadszedł czas by wziąć pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia.

Na ile jesteśmy świadomi faktu, że jeśli przeprogramujemy swoje naturalne techniki oddechowe pomoże nam to nie tylko zapobiec takim problemom, ale też zniwelować te już istniejące? Tak! To zostało już udowodnione. Wiodący specjaliści w dziedzinie kardiologii podkreślają obecnie korzyści płynące z właściwego sposobu oddychania. Zaskakujący jest fakt, że niemal nikt z nas nie wykorzystuje w pełni wydolności naszych organów oddechowych. Sytuację pogarsza jeszcze siedzący tryb życia, prowadzący do wielu schorzeń, potocznie zwanych zaburzeniami cywilizacyjnymi.

Pierwsze pytanie, jaki przychodzi w związku z tym do głowy, brzmi: jak mogę zmienić swój naturalny sposób oddychania? Cóż, choć brzmi to nieprawdopodobnie, jest możliwe. Poprzez trening i wytwarzanie w ciele konkretnych nawyków oddechowych możemy przeprogramować nasz nieświadomy system oddychania na nowy.

Ten system nazywa się Pełnym Jogicznym Oddechem (Full Yoga Breath), albo po prostu oddechem jogi.

Przedstawię teraz pokrótce tę technikę oraz płynące z niej liczne korzyści.

Najpierw proszę położyć się na plecach, odwodząc lekko ręce i nogi, wzrok utkwić w suficie, a następnie zamknąć oczy i odprężyć się. Po pewnym czasie osiągnięty zostanie pożądany efekt. Oddech jogi sam pojawi się w naturalny sposób.

Pełny jogiczny oddech to podstawa istotnych technik oddechowych stosowanych w jodze, określanych w sanskrycie jako „pranayama” i znanych ze swych rozlicznych zalet.

Namacalne dobroczynne efekty pełnego oddechu jogicznego:

 • ustąpienie ostrego i chronicznego napięcia mięśniowego w okolicach serca i narządów trawiennych
 • pomoc w pokonaniu strachu przed bezdechem u osób cierpiących na choroby układu oddechowego, takie jak astma czy rozedma płuc oraz rzeczywiste zwiększenie wydolności płuc
 • poprawa stymulacji nerwowej w obrębie układu sercowo-naczyniowego
 • znaczące obniżenie niepokoju na tle emocjonalnym i nerwowym
 • poprawa procesów detoksykacyjnych poprzez zwiększenie wymiany tlenu i dwutlenku węgla
 • uspokojenie umysłu i przywrócenie równowagi psychicznej

Niezwykłe jest to, że praktykowanie tej jednej techniki oddechowej wspomaga zarówno naszą witalność, jak i podnosi poziom odprężenia.

Czy potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa motywacja, by zacząć?

Warto skorzystać z szansy, jakiej nigdy wcześniej nie było.

Dlaczego pozycje jogiczne są tak istotne:

Pozycje jogiczne opracowywane były przez setki lat badań i doświadczeń. Pomyślane są w taki sposób, aby maksymalnie:

 • zwiększać elastyczność ciała i likwidować blokady energetyczne, co prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia
 • wspomagać spalanie tłuszczu i pozbywanie się nadwagi (będącej kolejną przyczyną wielu schorzeń)
 • masować organy wewnętrzne i rzadko stymulowane części ciała, takie jak gruczoł tarczowy
 • wspomagać leczenie różnych zaburzeń – od najpospolitszych bólów pleców, przez artretyzm, po pozornie niepowiązane zaburzenia takie jak jąkanie

Zaleca się zatem włączyć wykonywanie pewnych pozycji jogicznych do stałych elementów harmonogramu dnia.

 

 

 

 

 

 

Dieta i kuchnia ayurvedyjska

Wszystkie istoty żyjące – ludzie i zwierzęta – potrzebują pokarmu, aby przetrwać. Dlatego właściwa, zbilansowana dieta zawsze była istotną częścią systemu Hela Ayurveda. Zgodnie z nim przestrzeganie odpowiednich zasad żywieniowych to sposób na długie, zdrowe życie – powinniśmy więc zwracać baczną uwagę na to, co jemy i jak przygotowujemy nasze pożywienie. Posiłki powinny być zrównoważone pod względem składników, przygotowywane z użyciem naturalnych przypraw i spożywane regularnie. Koniecznością jest spożywanie owoców koloru żółtego I talerza zupy dziennie; dobrze jest też dodawać do posiłków ziarna zbóż, jeśli tylko jest to możliwe. Przestrzeganie tych zasad pomoże nam zachować zdrowie do późnych lat, wspomagając równowagę trzech dosz – vatha, pitha i kapha – w organizmie.

Zrównoważona dieta i regularne posiłki wpłyną pozytywnie nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale także psychiczne i umysłowe.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

 

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 532 555 545
Telefon: +48 795 355 631
email: chamindabra@yahoo.com
Adres: ul. Tymiankowa 1b, Katowice
Umawianie wizyt:
Poniedziałek - Piątek 8:00-20:00

Księga gości

Opatrznościowe przybycie do Polski wspaniałego doktora ze Sri Lanki, Pana Chamindy, pozwoliło mi od pięciu lat być pod jego opieką lekarską i sporadycznie lub w razie potrzeby częściej korzystać z jego leczniczych zabiegów, które poprawiły stan mojego zdrowia. Olbrzymi wachlarz zabiegów – leki naturalne, dłonie dające energię – to siła przywracająca zdrowie. Dziękuję za pomoc i liczę na dalszą opiekę

ks. J. B.

czytaj więcej